Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

DUBINSKO SNIMANJE POSLOVANJA


Dubinsko snimanje poslovanja bi moglo obuhvaćati analizu financijskog poslovanja, porezni uvid ili forenzičnu analizu dijela poslovanja. U tom smislu postupci bi bili sljedeći:

1.  

ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA
   - Provjera stavki imovine i obveza društva, prihoda i rashoda
   - Pregled obveznih poslovnih knjiga, primjena računovodstvenih načela i odredbi Zakona
   - …

2.  

POREZNI UVID
   - Područje poreza na dobit: kontrola knjiženja porezno priznatih i porezno nepriznatih rashoda,
      posebni uvid u plaćanja u inozemstvo radi kontrole ispravne primjene poreza po odbitku,
     S stanjene kapitalizacije, vrijednosnih usklađenja i otpisa
   - Područje poreza na dohodak: kontrola obračuna plaća i ostalih primanja zaposlenika, kao i
      isplatu primitaka neuposlenicima, obračun i plaćanje strancima – rezidentima i
      nerezidentima (ukoliko ih ima), i ostalo
   - Područje poreza na dodanu vrijednost: s posebnim osvrtom na vlastitu potrošnju, izuzimanja i
      davanja, primjenu prijenosa porezne obveze
   - …

3.  

FORENZIČNA ANALIZA DIJELA POSLOVANJA
   - Forenzična analiza dijela poslovanja i utvrđivanje činjeničnog stanja, ovisno o potrebi:
      npr. forenzična analiza blagajničkog poslovanja i popratne dokumentacije, forenzična
      analiza transakcija ugovorenog projekta i sl.
   - …

Rezultat dubinskog snimanja poslovanja je odgovarajuće izvješće u kojem se utvrđuje činjenično stanje o financijskom poslovanju promatranog subjekta. Direktorica društva FORENZIKA PRIMA d.o.o. posjeduje, između ostalog, licence ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog forenzičnog revizora, stalnog sudskog vještaka za financije, poreze i procjenu vrijednosti društva te na taj način osigurava visokokvalificiran pristup određenoj problematici angažmana dubinskog snimanja poslovanja.