Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

FORENZIČNA REVIZIJA DIJELA POSLOVANJA


Proces forenzične revizije omogućuje otkrivanje područja u poslovanju gdje je potrebno implementirati efikasne interne kontrole te područja na koja je potrebno implementirati protuprijevarne instrumente.

Primjeri aktivnosti financijskih forenzičara:

–  

Otkrivanje lažiranja u financijskim izvješćima,

–  

Otkrivanje utaje poreza,

–  

Otkrivanje lažiranih šteta radi naplate osiguranja,

–  

Otkivanje lažirane dokumentacije,

–  

Analiza tijeka gotovinskih transakcija – blagajne,

–  

Analiza poslovanja s određenim dobavljačima – analiza ugovora i povezanih troškova,

–  

Analiza ulaznih ili izlaznih računa

–  

Analiza ciklusa primitka i utroška određenog materijala/robe,

–  

...

Sukladno Međunarodnom revizijskom standardu 240, prijevarno financijsko izvješćivanje najčešće se odnosi na manipulaciju, preinaku knjiženja ili isprava na temelju kojih se sastavljaju izvješća, pogrešan prikaz ili namjerno izostavljanje događaja i transakcija te namjerno pogrešno prikazivanje računovodstvenih načela vrednovanja, priznavanja, razvrstavanja, prikazivanja ili objavljivanja.

Najčešći su oblici prijevarnoga financijskog izvješćivanja: nepravilno priznavanje prihoda (41%); nepravilne bilješke (12%); manipulacije troškovima (11%); imovinom (7%); obvezama (7%); rezervama (7%); protupravno prisvajanje imovine (4%); mito (3%) te poticanje na kriminalne radnje (2%), dok je najmanje prijevarnog financijskog izvješćivanja na području goodwilla (1%) i investicija (1%).

Mogućnosti za prijevaru rastu ako društvo nema učinkovite revizije i kontrole, ako dokumentacija nije uredna ili je otežan postupak praćenja poslovnih transakcija. Upravo je zato angažiranje forenzičnog revizora pravi korak za smanjenje rizika prijevare, a nalaz forenzične revizije valjan dokaz o potencijalnim nepravilnostima ili prijevari.

Obratite nam se s povjerenjem jer kao forenzični revizor i stalni sudski vještak za financije, poreze i procjenu vrijednosti društva, društvo FORENZIKA PRIMA d.o.o. pruža usluge formiranja svojeg mišljenja o zapaženom, utvrđuje činjenice i predstavlja specifičnog pomagača u parničnim postupcima