Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

"CLEAN START"OTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI

Pri otkrivanju nepravilnosti i „snimanju“ zatečenog stanja može Vam pomoći forenzična analiza poslovanja Društva. Ona obuhvaća provođenje sljedećih aktivnosti:

•  

analiza poslovnih procesa i postupanja uprave društva i pojedinih odjela,

•  

analiza financijskih izvještaja i popratnih poslovnih knjiga u promatranom razdoblju,

•  

identifikacija procesa koji zahtijevaju forenzičnu analizu,

•  

kreiranje popisa dokumentacije, informacija i analitičkih evidencija koji će biti predmet forenzične analize,

•  

pregled i analiza pripremljene dokumentacije,

•  

utvrđivanje eventualnih nepravilnosti i priprema dokaza o postojanju takvih nepravilnosti,

•  

sastavljanje izvješća koje će obrađivati sve poduzete radnje i sadržavati popis eventualno pronađenih nepravilnosti sa dokazima za svaku od njih.


Poslovni forenzičari poslovodstvu mogu pomoći u ostvarivanju zakonitog postupanja, odnosno djelovanja u skladu s pravnim propisima. Ujedno, uključuju se u razne istrage nakon obavljenih redovnih ili posebnih revizija, koje su otkrile naznake prijevara u poslovno-financijskim transakcijama.

Nakon obavljenih istraga sastavlja se i upravi prezentira izvješće o utvrđenom nalazu, koje može služiti za interne potrebe kao i podloga odvjetniku za daljnja postupanja.

Prednost društva Forenzika Prima d.o.o. je u činjenici da je ono i sudski vještak za područje financija i poreza te procjene vrijednosti društva, što je od pomoći u eventualnim sudskim postupcima koji mogu uslijediti. Na takva se način usluge forenzične analize te financijskog i poreznog vještačenja nadopunjuju.

OTKRIVANJE SLABIH TOČAKA

Forenzična analiza poslovanja Društva obuhvaća i provjeru internih kontrola i poslovnih procesa unutar samog Društva. Na takav način omogućavamo upravi Društva cjelovit uvid u stanje društva i identifikaciju slabih točaka što je prvi korak u procesu poboljšanja ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja. Ovaj proces ujedno omogućuje otkrivanja područja u poslovanju gdje je potrebno implementirati efikasne interne kontrole te područja na koja je potrebno implementirati protuprijevarne instrumente.

PROTUPRIJEVARNA KULTURA

Okosnica borbe protiv prijevare u poslovanju Društva predstavlja implementacija protuprijevarne kulture. Idealna prilika za implementaciju protuprijevarne kulture te stvaranja otpornosti Društva na prijevare je imenovanje nove uprave. Otpornost nekog društva na prijevare umnogome će ovisiti o razvijenosti etičke kulture društva. Međutim, samo postojanje korporativne kulture zasigurno neće spriječiti prijevare.

S obzirom na navedeno najveću ulogu u implementaciji protuprijevarne kulture imaju članovi i predsjednici uprava. Tu se posebno ističu oni koji imaju razvijenu sposobnost donošenja odluka, dobru sposobnost zapažanja, visoke moralne standarde i dobro razvijene međuljudske vještine. Upravo oni mogu ostalim zaposlenicima prenijeti ponašanje utemeljeno na etičkim normama te na taj način stvoriti okruženje protivno prijevari.