Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

Lovci na prijevare

POSLOVNA FORENZIKA RAZMAHALA SE NAKON ŠTO SU GOLEMI KORPORATIVNI SKANDALI POTAKNULI SVIJET NA PREVENCIJU I DETEKCIJU PRIJEVARA U POSLOVANJU. ZBOG TAKVIH PRIJEVARA PROSJEČNA TVRTKA GUBI OKO PET POSTO PRIHODA SVAKE GODINEJedno od zanimanja budućnosti za one koji, primjerice, imaju averziju prema kompjutorskom programiranju mogli bi biti poslovna forenzika i forenzično računovodstvo. Riječ je o zasebnom području forenzične znanosti koje postaje sve važnije, pogotovo posljednjih godina. Kako ističe dr. sc. Marijana Bartulović, voditeljica modula Financijsko-računovodstvena forenzika na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti u Splitu, gospodarsko je okružje promjenjivo, poslovni se subjekti restrukturiraju i/ili privatiziraju, a svjedoci smo i velikog broja predstečajnih i stečajnih postupaka. Sve su to situacije u kojima je moguće prikazivanje lažnih poslovnih rezultata, boljih ili lošijih, ovisno o potrebi. No da ne bude zabune, nisu to jedine situacije, jer kao što kaže Diana Antičić, direktorica tvrtke Forenzika Prima, osnovna je funkcija forenzike u poslovanju otkrivanje prijevara i pogrešaka u poslovanju, koje se mogu pojaviti u bilo kakvoj situaciji. Antičić veli da razlozi za istraživanje prijevara mogu nastati kao rezultat zakonskih, regulatornih ili ugovornih odredbi te pravne prakse.

Lažiranje i kreativa Sve su to situacije kojima smo svjedoci već dvadesetak godina (iako ni prije nije bilo bolje, samo su se nudile drukčije mogućnosti). Ni Hrvatska ni balkansko područje nisu jedini kojemu trebaju takvi forenzičari. Bartulović podsjeća na neke od najvećih korporativnih skandala (Enron, Parmalat, Lehman Brothers) koji su, kaže, dodatno naglasili potrebu za razvojem novog područja forenzike usmjerenoga na prevenciju i detekciju prijevara u poslovanju.
– Prema istraživanju Udruge ovlaštenih računovodstvenih forenzičara, prosječna korporacija na godinu gubi oko pet posto prihoda zbog prijevara, no važno je naglasiti da se šteta od prijevara i zloupotreba ne može točno utvrditi jer mnoge nisu otkrivene, stoga se može govoriti samo o procijenjenim gubicima – kaže Bartulović. Jedna od sintagmi u lažiranju poslovnih rezultata jest 'kreativno računovodstvo' koje je pogotovo nakon izbijanja krize 2008. poprimilo negativne konotacije i veže se, napominje Antičić, uz korupcijske skandale. U literaturi se definira kao 'uporaba i zloporaba računovodstvenih tehnika i načela da bi se prikazali financijski rezultati koji namjerno odstupaju od istinitog i fer prikaza' te kao 'transformacija financijskih računovodstvenih prikaza od onoga što je stvarno u ono što subjekt želi prikazati koristeći se postojećim pravilima i/ili ignorirajući neka od njih'.
– Pojavni su oblici kreativnog računovodstva objava netočnih i napuhanih poslovnih rezultata, kumuliranje dugova u pridruženim društvima koja nisu konsolidirana u financijskim izvješćima matice, zatim računovodstveni tretman posudba kao prihoda – ističe Antičić.

Alati i metode Ona dodaje da je danas raspoloživo mnogo alata za lakše otkrivanje nepravilnosti u poslovanju kao što su softveri (ACL, IDEA, AutoAudit i dr.), softverske funkcije za analizu podataka (pivot tablice, Benfordov zakon, statističke analize), upitnici vezani uz plaću, analizu prodaje, upravljanje dugotrajnom imovinom, kontrolni popisi. Jedan od alata jest nefinancijsko izvješće, koje uvelike pomaže u razumijevanju poslovanja tvrtke utoliko što znači izvor informacija o prošlim i budućim procesima unutar društva, kao i informacije o okružju (uvjetima) u kojima društvo posluje. Od svih alata za otkrivanje nepravilnosti najučinkovitije je uvođenje kvalitetne interne kontrole. Bartulović dodaje da forenzično računovodstvo podrazumijeva znanje i vještine s različitih područja: računovodstva, revizije, ekonomike poslovanja, statistike, informatike te poznavanje pravnog okvira, ali isto tako ističe važnost istražiteljskih vještina te izraženi profesionalni skepticizam.
Antičić i Bartulović slažu se da se s razvojem novih tehnologija povećava opasnost od kriminala u sofisticiranijem obliku. Problem su nedostatak alata za prikupljanje dokaza protiv takvog kriminala i nedostupnost podataka, no forenzična znanost ipak je spremna za taj izazov.


PIŠE EDIS FELIĆ
edis.felic@liderpress.hr

 

Link na originalni pdf dokument