Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

Nedavne i nadolazeće izmjene poreznog i financijskog sustava RH

Od 1. siječnja 2013. godine došlo je do određenih promjena u poreznom sustavu uvjetovanih skorim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Najviše pažnje među njima privukli su ukidanje nulte stope PDV-a te Zakon o porezu na nekretnine.

Novom kalendarskom godinom te skorim pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji došlo je do određenih promjena u državnom poreznom sustavu.

Tako je od 1. siječnja 2013. godine ukinuta nulta stopa te uvedena porezna stopa od 5 posto za kruh, mlijeko, knjige, lijekove, časopise, usluge prikazivanja filma te medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja, a s ulaskom u EU započet će primjena novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S druge strane, posebni porez na luksuzne proizvode ukinut je od 1.siječnja 2013. Promjene je doživio i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kao i određeni dijelovi Općeg poreznog zakona te Zakon o porezu na dohodak.

ŠTO PRIPREMAJU POREZNI MEŠTRI?

Pristupanjem Hrvatske EU doći će do ukidanja fizičkih granica i prateće kontrole. Drugim riječima, poslovat će se na jedinstvenom zajedničkom tržištu bez fiskalnih granica. Time će doći i do promijene definicije uvoza i izvoza dobara i usluga u hrvatskom zakonu, a koja će se odnositi samo na uvoz i izvoz izvan područja država-članica Europske unije. Posljedica toga je i to da će se porez na dodanu vrijednost na "uvoz" dobara i usluga iz jedne zemlje članice u drugu (pa tako i Hrvatske) neće plaćati, već samo iskazivati na PDV obrascu. Ulaskom u EU će se promijeniti i osnovno (opće) mjesto oporezivanja te će se nakon pristupa plaćati u sjedištu primatelja roba i usluga (a ne kao do sada u mjestu isporučitelja). To znači da će primatelj roba i usluga PDV plaćati prema domaćoj, a ne inozemnoj stopi PDV-a. U slučaju kada se poslovanje obavlja u većoj mjeri na tržištima zemalja Europske unije, trebat će ulaziti i u porezne sustave tih zemalja. Prag za ulazak svake od njih je različit, a kreće se od 35 do 100 tisuća eura oporezivih isporuka. Na isporuke građevinskog zemljišta također će se primjenjivati PDV, budući da je oslobođenje od plaćanja PDV-a na isporuku građevinskog zemljišta primjenjivo najkasnije do 31. prosinca 2014. (bez mogućnosti produljenja) godine, pa se navedeno razdoblje smatra prijelaznim razdobljem.

Kod oporezivanja dohotka, nije novost da porezne vlasti prikupljaju i uspoređuju dohotke građana s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini prikupljenih iz više izvora (vlastitih evidencija, evidencija drugih tijela državne i lokalne uprave) te utvrđuju podrijetlo imovine. Novost je da se u navedenom postupku može ispitivati izvor cjelokupne imovine fizičke osobe stečene od 1.siječnja 2005. godine.

Radi planiranog uvođenja Zakona o porezu na nekretnine, sve nekretnine koje su predmet oporezivanja morat će se upisati u Fiskalni katastar u nadležnosti Porezne uprave. Porezna osnovica će se utvrđivati na godišnjoj razini, na osnovicu od 70-80 posto utvrđene fiskalne vrijednosti nekretnine - nije još definirano (što se može dodatno umanjiti olakšicama za trajno ili povremeno stanovanje i djelatnost), dok će porezna stopa prema sadašnjim najavama iznositi 1,5 posto na navedenu osnovicu. Valja istaknuti da se porez na nekretnine u Hrvatskoj uvodi izuzetno brzom procedurom, radi čega nailazi na neminovne kritike (primjerice, pripreme za uvođenje poreza na nekretnine u Sloveniji su trajale 12 godina).

Jedino ukidanje poreza od 1.siječnja 2013. odnosi se na ukidanje posebnog poreza na uvoz, promet i proizvodnju luksuznih proizvoda kao što su nakit, satovi, predmeti od plemenitih kovina, što se do sada oporezivalo stopom od 30 posto. Međutim, na području trošarina, već je najavljeno povećanje trošarina na cigarete i energente koje možemo očekivati s ulaskom u EU.

RECEPT ZA KVALITETNU FINANCIJSKO POSLOVANJE

Obveza provođenja predstečajne nagodbe koju je dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti dužan predložiti vjerovnicima, a kako bi pokušali pronaći modus financijskog ozdravljenja tvrtke (primjerice otpis dijela dugova, pretvaranja potraživanja u kapital, unovčenja imovine ili pronalaska strateškog partnera) podrobnije je definirana Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U praksi se je pokazalo da su očekivani problemi s uvođenjem obveze pokretanja nagodbe zaista i pojavili, kao što su su opsežna prateća dokumentacija koja prati taj postupak (elaborati od stotinu i više stranica), brojne mogućnosti obustave postupka (nepotpuna dokumentacija, neprihvaćanje plana restrukturiranja i si.) te svi prateće troškove. To su, među ostalim, razlozi zbog kojih FINA od oko 2.492 zaprimljenih prijedloga nije objavila nit jednu odluku o otvaranju postupka predstečajne nagodbe. Dužnici će biti pod nadzorom povjerenika predstečajne nagodbe, FINA-e i Ministarstva financija kako bi se spriječile zlouporabe i omogućilo poštivanje tekućih ugovora.

OSOBITOST PRIJE SVEGA

Još u srpnju se lzmjenama Općeg poreznog zakona posebno naglašava povećanje razine odgovornosti osoba koje su pravno i stvarno odgovorne za vođenje poslova društva. Tako primjerice članovi uprave i izvršni direktori društva kapitala odgovaraju kao porezni jamci ukoliko pri vođenju poslova društva zloupotrebljavaju svoje ovlasti te ukoliko te i takve zlouporabe dovedu do nemogućnosti ispunjenja obveza iz porezno-dužničkog odnosa i oštećenja poreznog tijela. U pripremi je i niz novih zakonskih rješenja koja će dovesti do povećanja odgovornosti osnivača društva za prezauzete obveze (primjerice garancije osobnom imovinom), uspostave mehanizama naplate od fizičkih i pravnih osoba u čiju korist ili uz čiju pomoć su provedena zabranjena raspolaganja, kao i osiguranja položaja države kao vjerovnika u porezno-dužničkom odnosu.

NOVOSTI U ZASTARAMA

Izmjene su donijele i niz novosti vezanih uz zastare. Konkretno, zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata prema novim odredbama počinje teći nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupka ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje. Isto vrijedi i za slučaj zastare prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata a u slučaju zlouprabe prava u porezno-dužničkom odnosu. Dakle, prije postojeći apsolutni rok zastare od šest godina više neće vrijediti u svim slučajevima.

Činjenica je da su porezi neophodni, budući da opskrbljuju državni proračun. No, s druge strane moraju biti jednostavni i neutralni, omogućiti ravnomjernu i pravednu raspodjelu poreznog tereta te stvoriti privlačnu klimu za inozemna ulaganja. Za sada, izmjene poreza idu u smjeru povećanja njihove kompleksnosti a ne pojednostavljenja.