O nama

Poslove sudskog vještaka za područje financija i poreza, procjene društava, imovine i obveza, ovlaštenog revizora te poslove ovlaštenog računovodstvenog forenzičara, obavljam kroz društvo Forenzika Prima d.o.o., a koje je specijalizirano u pružanju navedenih usluga, kao i usluga savjetovanja u upravljanju.

Pored navedenih licenci, u posjedu sam licence ovlaštenog poreznog savjetnika, koju sam stekla u prosincu 2004. godine. Poslove poreznog savjetništva pružam kroz Javno trgovačko društvo za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, u kojem sam partner sa još dvoje ovlaštenih poreznih savjetnika, Mirjanom Jakovljević i Dubravkom Kušeta.

Stekla sam i zvanje sudskog vještaka za područje financija i poreza, ovlaštenog procjenitelja društava, imovine i obveza te ovlaštenog računovodstvenog forenzičara, koje sam aktivirala kroz društvo Forenzika Prima d.o.o., a koje je specijalizirano u pružanju navedenih usluga, kao i usluga savjetovanja u upravljanju.

Društvo je osnovano iz razloga što navedene djelatnosti nije moguće pružati kroz javno trgovačko društvo, a sukladno važećem Zakonu o poreznom savjetništvu.

Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr

PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska

12.10.2017. - forenzika-prima.hr

Međunarodna grupacija PKF

12.09.2017. - forenzika-prima.hr

Forenzična revizija dijela poslovanja

21.08.2017. - forenzika-prima.hr

Usluge poreznog savjetništva (II. dio)

19.07.2017. - forenzika-prima.hr

Usluge poreznog savjetništva (I. dio)

Doznajte više