Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

Ovdje čuvam ja

OLAF, ured Europske unije za sprečavanje prijevara (Office européen de lutte antifraude), štiti financijske interese zemalja-članica i zemalja-kandidata zajednice istražujući prijevare, korupciju, nesavjesnost u obnašanju dužnosti i izvršavanju ugovorenih projekata te sve ostale vrste ilegalnih aktivnosti. U to da OLAF misli ozbiljno do sada su se mogli uvjeriti brojni prevaranti i nesavjesni korisnici EU financijskih sredstava diljem svijeta, uključujući i one iz Hrvatske.

Falsifikacija kvalifikacije i poslovnog iskustva članova konzorcija u projektu izgradnje tvornice u Bugarskoj vrijednog 59 milijuna eura, falsifikacija dokumenata javne nabave vrijedne preko 70 tisuća eura koja se nikada nije održala u sklopu projekta dodjele financijske pomoći za dvije nevladine organizacije u Albaniji, šverc cigareta iz Rusije i Ukrajine preko Bjelorusije i Litve za crna tržišta u Poljskoj i Njemačkoj vrijedan preko 6,5 milijuna eura, primanje mita od strane projektnog menadžera u sklopu delegacije Europske komisije te hrvatski primjer kupovanja rabljene opreme za projekt u sklopu programa SAPARD koja se kasnije prikazala kao nova (i samim time skuplja) samo su neki od 208 istražnih procesa koje su OLAF-ovi istražitelji zaključili na kraju protekle godine.

Poruka je jasna i nedvosmislena: EU štiti i nastavit će štititi svoje financijske interese, a što je još važnije—povjerenje svojih građana. Samim time je OLAF uspostavljen kao tijelo Europske komisije, ali s naglašenom iznimkom da je u potpunosti neovisan i samostalan prema pitanju provođenja istražnih i inspekcijskih radnji. S obzirom na to ih, bez sukoba interesa, može provoditi u sklopu zemlja-članica i zemalja-kandidata (te pružati pomoć u vidu davanja informacija i kontakata tijekom lokalnih istraga koje zemlje provode na vlastitom teritoriju), kao i nadzirati zakonitost rada sveukupnog osoblja institucija EU. Nepravilnosti kojima se OLAF bavi uključuje svjesne aktivnosti (primjerice izdavanje računa za neisporučenu robu ili neobavljene usluge, krivotvorenje računovodstvenih dokumenata, itd.) te nenamjerne, odnosno nesvjesne propuste (najčešće nenamjerno nepoštivanje propisanih procedura).
Prijevare su druga kategorija aktivnosti u nadležnosti OLAF-a. Ovdje se najčešće radi o svjesnim aktivnostima s ciljem ostvarivanja neovlaštene dobiti na temelju primitka sredstava iz EU proračuna, odnosno fondova kojima EU upravlja te nenamjenskom trošenju dobivenih sredstava u svrhe različite od onih za koje su prvobitno dodijeljena.

MINIMALNA KOLIČINA BIROKRATSKIH KALORIJA

Princip istražnog procesa pri OLAF-u je prilično jednostavan, posebice kada se uzme u obzir da se radi o EU uredu, a uz koje se poslovično vežu komplicirane birokratske strukture i procedure. Nakon zaprimanja informacije o mogućoj prijevari od strane javnog sektora (EU institucije, države-članice i države-kandidati) ili privatnih izvora (građani, privatni sektor ili savjesni doušnici u sklopu pravnih osoba koje se bave prijevarom) predmet se ispituje da li uopće pripada u OLAF-ovu nadležnost te da li postoji potreba za otvaranjem istražnog procesa.
Generalni direktor OLAF-a na temelju navedenih informacija odlučuje hoće li se slučaj odbaciti ili prebaciti u istražnu fazu. Nakon završetka istražne faze, u ovisnosti o rezultatima istrage, generalni direktor odlučuje hoće li se ili ne poduzeti prekršajne i/ili kaznene mjere (pravne, disciplinske, financijske ili administrativne). Ukoliko dođe do izricanja mjera, OLAF također nadzire njihovo izvršenje (kriminalističku istragu, pravno gonjenje, povratak financijskih sredstava te izricanje disciplinskih mjera).

OLAF, HVA GJØR DU?

Ured je prošle godine zabilježio vrlo dobre rezultate. Krajem 2011. su tako imali aktivna 463 istražna procesa, trideset manje nego 2010. godine, a zatvorili su ih ukupno 208. Informacija o količini povraćenih sredstava je također vrlo zanimljiva s obzirom na prilično velike promjene tijekom godina. Primjerice, 2009. godine je najviše povrata ostvareno na temelju slučajeva u sklopu poljoprivrednih fondova—137,2 milijuna od ukupno 251,3 milijuna eura za cijelu godinu. U 2010. je unazad 5 godina zabilježen najmanji povrat (67,9 milijuna eura), dok je 2011. zabilježen najveći (691,4 milijuna eura), s tim da je najveću komponentu činio povrat sredstava od prijevara u sklopu EU strukturnih fondova (čak 524,7 milijuna eura). Tome se dijelom može "zahvaliti" povratku od 389 milijuna eura u samo jednom slučaju u Italiji, vezano uz financiranje lokalnog projekta za izgradnju cesta.
Također, u usporedbi s prethodnim godinama u 2011. se zabilježio veliki porast dojava od strane pojedinaca u odnosu na prethodne godine (711 prijava, u usporedbi s npr. 596 u 2010. godini). Uz veću svijest građana o postojanju i svrsi ureda tome je ujedno pridonio i anonimni sustav za dojavu prijevara putem Interneta (Fraud Notification System—FNS), a koji doprinosi petini svih informacija koje dolaze u OLAF.

PETSTO GODINA ZATVORA

Uz financijske pokazatelje je zanimljiv i podatak da je 2011. godine izrečenu kumulativno 511 godina zatvorskih kazni—daleko više nego primjerice 2010. godine sa 125 godina, odnosno 2007. s daleko manjih 27.

A KAKO JE DOMA?

U 2010. godini je u Hrvatskoj donesena Nacionalna strategija suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija izravno surađuje s OLAF-om te kao takva predstavlja središnju kontaktnu točku kada su u pitanju predmeti vezani uz nepravilnosti i prijevare u korištenju EU financijskih sredstava. Građani, organizacije i zaposlenici javnih poduzeća, državnih agencija i svih ostalih organizacija prijavu potencijalne prijevare ili nepravilnosti mogu obaviti usmeno ili pismeno. Valja naglasiti kako su prijave anonimne te kako Služba i sam OLAF preporučuju da svi građani, bilo da se radilo o korisnicima financijskih sredstava EU ili o nevezanim strankama, prijave svaku informaciju o potencijalnim nepravilnostima i prijevarama, bez obzira na iznos ili na to da li je prekršaj počinjen svjesno ili nehotice.
U razdoblju od 30. srpnja 2011. do 30. lipnja ove godine inspekcija OLAF-a je u Hrvatskoj na temelju dojava i vlastitih istražnih procesa otkrila nepravilnosti u čak 34 projekta kojima su odobrena EU sredstva. Uz nehotične proceduralne pogreške zabilježeni su i slučajevi prijevara, odnosno svjesne malverzacije dobivenim sredstvima.
Prijestupnici su šaroliki—od privatnih poduzetnika do državnih tijela. Među njima se, primjerice, našla i Carinska uprava, budući da je voditelj projekta nabave opreme za borbu protiv krijumčarenja izdao samo usmeni nalog za izmjenu postojeće opreme, ali ne i pismeni. Prilično je neshvatljiv i slučaj projekta izgradnje granične veterinarske postaje u luci Rijeka u kojem je koncesionar terminala zabranio pristup gradilištu. Samim time radovi nikada nisu ni mogli otpočeti te su se već dobivena sredstva morala vratiti.
Slučajeva ima još podosta te je vrlo izvjesno kako će ih pristupanjem EU biti još i više. No, nadajmo se da će se u najvećem dijelu raditi o pogreškama. U svakom slučaju, ukoliko imate bilo kakvu informaciju o nepravilnostima, pošaljite anonimnu dojavu na adresu nepravilnosti.eu@mfin.hr ili izravno OLAF-una olaf-courrier@ec.europa.eu. "Prevarantska Hrvatska" nikome nije u interesu!


link na originalni pdf dokument