Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

VJEŠTAČENJA U PARNIČNIM POSTUPCIMA

Nakon što je podnesen tužbeni zahtjev i sud odluči kako je potrebno da se strane u sporu međusobno izjasne, iznose se činjenice i prilažu dokazi kojima se temelje zahtjevi stranaka. Pojedina strana može, zatražiti izradu vještačenja bez naloga suda, a taj nalaz i mišljenje tada sud vrednuje kao dokazno sredstvo. Međutim, ukoliko sud nije u stanju donijeti odluku na temelju dokaza koji su priloženi od strana u sporu, izdaje se nalog za imenovanjem stalnog sudskog vještaka za određenu strukovnu sekciju koja je relevantna u sudskom sporu (graditeljstvo i arhitektura, ekonomsko – financijsko poslovanje, agronomija, medicina…).

Stalni sudski vještak je osoba koja je pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoj nalaz i mišljenje o činjenicama koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti navoda koja su predmet dokazivanja.

Iz navedenog proizlazi da se vještačenje izvodi:

•  

kao jedno od dokaznih sredstava u parničnom postupku,

•  

kada sud ne raspolaže određenim stručnim znanjima,

•  

zbog utvrđivanja određenih činjenica,

•  

zbog razjašnjenja određenih činjenica.

Ukoliko sud ne prihvati nalaz pojedinog vještaka ili smatra kako nalaz nije dovoljno jasan, može odrediti drugog vještaka kako bi došao do dostatnih dokaznih sredstava. Također, pojedina strana u sporu može napraviti predložiti isto. U tom slučaju, osim vještačenja pojavljuju se i kontra vještačenje ili ponovno vještačenje.

Kao stalni sudski vještak za financije, poreze i procjenu vrijednosti društva FORENZIKA PRIMA d.o.o. pruža usluge formiranja svojeg mišljenja o zapaženom, utvrđuje činjenice i predstavlja specifičnog pomagača u parničnim postupcima. Angažiranjem vještaka pribavlja se vještački nalaz i mišljenje koje je vjerodostojno i služi kao dokazno sredstvo u raznim parničnim postupcima.