Press

08.12.2017. - forenzika-prima.hr "PKF FORENZIKA PRIMA d.o.o., PKF Hrvatska "

12.10.2017. - forenzika-prima.hr "Međunarodna grupacija PKF "

12.09.2017. - forenzika-prima.hr "Forenzična revizija dijela poslovanja "

21.08.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (II. dio) "

19.07.2017. - forenzika-prima.hr "Usluge poreznog savjetništva (I. dio) "

21.04.2017. - forenzika-prima.hr "Dubinsko snimanje poslovanja"

30.01.2017. - forenzika-prima.hr "Vještačenja u parničnim postupcima"

30.11.2016. - forenzika-prima.hr "Procjena vrijednosti društva"

08.11.2016. - forenzika-prima.hr "Clean Start"

tportal.hr 01.2016. - Lider Lovci na prijevare

tportal.hr 29.01.2016. - poslovni.hr Počinje bankarsko suđenje stoljeća

business.hr" 6.4.2015 - business.hr Zašto zviždači (ne) zvižde?

tportal.hr 10.09.2013. - forenzika-prima.hr Korupcija u zdravstvu

tportal.hr 23.05. 2013. - business.hr Mala zemlja za velike stečajeve

tportal.hr siječanj 2013. - forenzika-prima.hr Strogo kontrolirani dogovori

tportal.hr studeni 2012. - forenzika-prima.hr Ovdje čuvam ja

 

VJEŠTAČENJA U PREDMETIMA NAKNADE ŠTETE ZBOG IZMAKLE DOBITIKADA VJEŠTAČITI?

U parničnim postupcima radi naknade štete temeljem utvrđenog štetnog događaja, kod nezakonitog i nepravilnog postupanja klijenta koje je protivno općim uvjetima navedenim u ugovoru o osiguranju, kada primatelj leasinga prekrši ugovorne odredbe (ne vrati predmet leasinga ili ne plati naknadu leasinga).

TKO VJEŠTAČI?

Društvo Forenzika Prima d.o.o. kao prvo društvo specijalizirano za poslovnu forenziku na hrvatskom tržištu je specijalizirano za pružanje usluga forenzične analize u računovodstvu i porezima te usluga vještačenja u financijama i porezima i procjeni vrijednosti društva kao i usluga kontra vještačenja ili ponovnog vještačenja u istom području.

•  

Ovlašteni sudski vještak za financije i poreze i procjenu vrijednosti društva

•  

Ovlašteni računovodstveni forenzičar

•  

Ovlašteni porezni savjetnik


Usluge izrade vještačenja temeljimo na iskustvu izrade mnogobrojnih nalaza i mišljenja vještaka u sudskim i izvan sudskim postupcima kao i na dobrom poznavanju tržišta i znanju iz ekonomije, financija, računovodstva, procjene i statistike.

ZAŠTO VJEŠTAČITI?

Najčešći poslovi koji poslovni forenzičari i forenzični računovođe obavljaju su: otkrivanje lažiranja u financijskim izvještajima, otkrivanje prijevare ili namjere prijevare, otkrivanje utaje poreza, otkrivanje lažnih bankrota, procjena vrijednosti poslovnih transakcija imovine, podjele imovine na suvlasnike, otkrivanje grešaka i nemara, lažiranje dokumentacije, otkrivanje krađa od strane zaposlenika, procjena financijskog položaja sadašnjih i mogućih poslovnih partnera i sl. U poreznom dijelu, posao forenzičara se svodi na utvrđivanje postojanja porezne utaje, prijevare u sustavu obračuna poreza i sl.

ZAKONSKI OKVIR

Zakonsko uporište za pokretanje postupka za naknadu izmakle dobiti predstavlja Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Prema čl. 1045. st. 1. navedenog zakona „tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje!“. Nadalje, čl. 1046. definira pojam štete kao „umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječa¬va¬nje njezina povećanja (izmakla dobit) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)“, dok čl. 346. definira obujam naknade, a čl.1089. visinu naknade obične štete i naknade izmakle dobiti.

Zbog neujednačenosti metodologije utvrđivanja visine naknade obične štete i izmakle dobiti Europska komisija je 11. lipnja 2013. godine izdala dokument kojim su definirane metode utvrđivanja visine pretrpljene štete. Navedeni dokument predstavlja vodič za definiranje i ujednačavanje metodologije za izračun visine pretrpljene štete.

PREDNOSTI ANGAŽMANA VJEŠTAKA

Angažiranje vještaka u predmetnim sudskim postupcima dovodi do pravilne primjene propisane metodologije te izračuna od strane kvalificirane osobe i primjenjivost istog u sudskom postupku. U konačnici dolazi do ujednačenosti sudske prakse što omogućava brzo i stručno rješavanje sudskih postupaka u korist našeg klijenta.